zp-zavodiНесприятливі санітарно­гігієнічні умови, що стали наслідком систематичного невиконання промисловими підприємствами заходів з охорони атмосферного повітря, склались в цілому по області та особливо в обласному центрі

, – констатують у облСЕС. Ці та інші проблеми навколишнього природного середовища було розглянуто на засіданні Колегії санітарно­епідеміологічної служби Запорізької області. Окрім того, учасники обговорили питання стану державного санепіднагляду та невідкладні заходи щодо поліпшення організації контролю за охороною атмосферного повітря.

На території Запоріжжя зареєстровано понад 240 підприємств, що здійснюють викиди шкідливих хімічних речовин в атмосферне повітря. Галузева структура промисловості міста представлена підприємствами практично всіх галузей індустрії: чорної і кольорової металургії, авіаційній промисловості, машинобудування, легкої, харчової промисловості, виробництва будівельних матеріалів, поліграфії, також є великі хімічні виробництва. Крім того, на території міста проходять автотранспортні магістралі.

Більше 150 хімічних сполук викидають в атмосферу міста. Більшість із них є речовинами, що відносяться до 1–2 класів небезпеки (двоокис марганцю, бензапірен, з’єднання свинцю, хрому та ін.). Інтенсивне забруднення пилом (до 40 % нестандартних проб у житловій зоні під факелом викидів підприємств), фенолом і сірководнем (до 50–60 %), оксиди азоту (до 40 %), фтором і хлором – визначає фон цього неблагополуччя.

Кожне друге робоче місце не відповідає санітарним нормам запиленості та загазованості, шуму і вібрації, кожне третє – напруженості електромагнітного поля, кожне п’яте – освітленості.

На засіданні колегії зазначено, що санепідслужбою області, в межах законодавчих повноважень (Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Закон України “Про охорону атмосферного повітря”), проводиться певна робота із запобіжного та поточного нагляду за додержанням вимог охорони атмосферного повітря.

Виконується державна санітарно­епідеміологічна експертиза матеріалів з оцінки впливу на оточуюче середовище, проектів санітарно­захисних зон тощо. Тільки за 2011 рік та поточний період 2012 року санепідслужбою видано понад 1400 висновків санепідекспертизи, проводяться планові та позапланові лабораторні дослідження якості атмосферного повітря як на межі санітарно­захисних зон, так і в житловій забудові.

У 2011 році та за 5 місяців 2012 року лабораторіями санепідслужби відібрано та досліджено понад 22 тисяч проб атмосферного повітря, у тому числі 6 тис. – на межі санітарно­захисних зон. Фахівцями оперативних підрозділів проведено понад 300 перевірок підприємств, розглянуто 364 скарги та звернення громадян на забруднення атмосферного повітря, притягнуто до адміністративної відповідальності 48 осіб.

Водночас, несприятливі санітарно­гігієнічні умови внаслідок систематичного невиконання заходів з охорони атмосферного повітря склались в цілому по області та особливо в обласному центрі. Розроблені повітряноохоронні заходи в більшій частині не виконуються, строки їх виконання постійно переносяться. Так, “Програмою виходу м. Запоріжжя з екологічної кризи” передбачено промисловими підприємствами міста – 79 заходів, але виконання найбільш вагомих 18 заходів зірвано.

Аналіз отриманих лабораторних досліджень свідчить, що у 2012 році забруднення атмосферного повітря у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року підвищилось, продовжують зростати забруднення атмосферного повітря сіркою, фенолом, пилом (Заводський, Орджонікідзевський, Жовтневий райони міста Запоріжжя).

Моніторинг якості атмосферного повітря свідчить про високий рівень (11,8 %) забруднення атмосферного повітря житлової забудови у Бердянську. У місті Мелітополі при виконаних у 2011 році 554 дослідженнях атмосферного повітря зареєстровано перевищення граничнодопустимих концентрацій (тільки з пилу) лише у 0,9 %, натомість перевищення з інших хімічних речовин не реєструвалось. Хоча місто, особливо у літні місяці, дуже перевантажене автомобільним транспортом.

Основна причина існування такого перебігу подій – застарілі технології та обладнання, на базі яких функціонують підприємства і які вже не в змозі забезпечити дотримання сучасних екологічних нормативів. Основні підприємства міста побудовані в тридцяті роки і функціонують дотепер. Так, коксові батареї “Запоріжкокс” перебувають у безперервній експлуатації більш ніж 25 років і виробили свій ресурс. При процесі коксування відбувається “підсмоктування” сирого коксового газу і викид його через труби коксових батарей, що призводить до забруднення атмосферного повітря фенолом на значних відстанях.

Мартенівське виробництво функціонує на “Запоріжсталі” з тридцятих років.

Загострює ситуацію розташування основного промвузла навітряної сторони щодо житлових районів міста, що сприяє їх загазованості. Обмеження споживання електроенергії в денний час стимулюють підприємства працювати з найбільшою інтенсивністю в нічний час. Значний обсяг неврахованих в офіційній статистиці неорганізованих (т.зв. “ліхтарних”) викидів на промислових підприємствах значно збільшує загазованість житлових районів. Як зазначають у СЕС, в світовій практиці подібні питання давно вирішені шляхом застосування нових, екологічно чистих технологій.

Грунт міста в підвищених концентраціях забруднений свинцем, нікелем, міддю, цинком. Висока концентрація промислових об’єктів обумовлює продукування в місті значної кількості відходів виробництва, які накопичуються в шламонакопичувачах, золошлакових відвалах, промислових полігонах, яких по місту налічується пять. Для розміщення токсичних промислових відходів виділено значні земельні площі. З кожним роком загострюється проблема утилізації побутових відходів, особливо пластикових (одноразовий посуд, пакети, ПЕТ­пляшки). Як наслідок, санітарно­епідеміологічна ситуація в місті і стан здоров’я населення залишаються надзвичайно напруженими.

Сергій Петренко